Αθλητικές Κακώσεις

Οι κακώσεις στο χώρο του αθλητισμού είναι πολύ συχνές και αφορούν είτε σε οξείς τραυματισμούς, είτε σε χρόνιες καταστάσεις (τραυματισμοί υπέρχρησης). Αιτία των τραυματισμών είναι τα υψηλά φορτία που ασκούνται στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων, τα οποία δημιουργούν μεγάλες καταπονήσεις στους ιστούς. Γίνεται, συνεπώς, εύκολα κατανοητό πως έστω και μικρές παρεκκλίσεις στην εύρυθμη εμβιομηχανική λειτουργία του σώματος μπορούν να οδηγήσουν σε μικροτραυματισμούς. Οι μικροτραυματισμοί αυτοί συσσωρεύονται με το πέρας του χρόνου και τελικά μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός οξέος τραυματισμού.

Η αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων, επομένως, δε θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στη θεραπεία του/των τραυματισμένων ιστών. Ακόμα και αν οι τραυματισμένοι ιστοί επουλωθούν, η παραμονή των όποιων εμβιομηχανικών δυσλειτουργιών θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε υποτροπή του τραυματισμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται ενδελεχής αξιολόγηση του αθλητή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την κινητικότητα των εμπλεκόμενων αρθρώσεων, τη δύναμη και την ελαστικότητα των μυών, τον κινητικό του έλεγχο, καθώς και την τεχνική του στο άθλημα που συμμετέχει.

Η πλειοψηφία των αθλητών, δυστυχώς, αναζητά βοήθεια μόνο όταν τραυματιστεί και έχει ανάγκη αποκατάστασης. Πολλοί τραυματισμοί, όμως, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν ο αθλητής περνούσε έστω μία φορά το χρόνο από μυοσκελετικό τεστ αξιολόγησης, ώστε να εντοπίζονταν και να διορθώνονταν οι όποιες εμβιομηχανικές παρεκκλίσεις παρουσιάζει, πριν αυτές οδηγήσουν σε τραυματισμό.